Režim dne v mateřské škole Little Elephant

Příchod do školky - volně spontánní zájmové aktivity, komunitní kruh, řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podleškolního vzdělávacího programu pohybové aktivity

-  pohybová chvilka

-  ranní cvičení

7.00 - 8.30

hygiena, dopolední svačina

8.30 - 9.00

volně spontánní zájmové činnosti, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj prováděné podle Školního vzdělávacího programu

 

 

 

 

9.00 - 9.45

pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

9.45 - 11.45

oběd a osobní hygiena dětí

11.45 - 12.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové a individuální aktivity pro děti, které neusnou od 13:15hod

12.10. - 14.00

hygiena, odpolední svačina

14.00 - 14.40

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagog. Pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nebo jimi pověřenými osobami

14.40 - 16.30

 

Sledování televize:

 

Používáme jako doplnění k plnění ŠVP.

Není zařazováno pravidelně. Využívá se při nepříznivém počasí a někdy k výuce              anglického jazyka.

Pohybové aktivity:

Při pobytu venku plníme konkrétní úkoly (poznávání, pracovní aktivity, tělovýchovné aktivity atd.)

Rádi chodíme na vycházky po okolí, k řece apod.

Zahrada:  skluzavky, domečky, houpačky, tříkolky, míče, pískoviště atd.

Na zimu:  boby, kluzáky

Co s sebou:

  • bačkory s pevnou patou
  • náhradní oblečení
  • pyžamo
  • zubní kartáček a pastu
  • pleny, jsou-li třeba

Všechny věci, prosím, dětem podepište !!!!

Děti přijímáme v průběhu celého roku. V případě zájmu upřednostňujeme osobní setkání ve  školce, kde obdržíte veškeré informace a potřebné dokumenty k nástupu dítěte do školky.


__________________________________________________________________________________________________________________ >